top of page

פעילויות לתלמידים

יצירת קשר חברתי דורשת

מוטיבציה, יוזמה  ופעולה.

העולם שלנו עובר שינויים חברתיים, ותרבותיים, משבר הקורונה החמיר את המצב החברתי, הילדים שהיו מבודדים בבתיהם איבדו יכולות חברתיות, החלו להתרכז בעצמם ושכחו כיצד לתקשר עם חבריהם, חלקם אף הפסיקו לחשוב על הסביבה. כדי להתמודד בהצלחה עם המציאות שהשתנתה, יש לפתח אצל הילדים מיומנויות וכישורים רגשיים-חברתיים   ( SEL) 

התפקיד שלנו משתנה בהתאם לנדרש. לפעמים עלינו ליצור את המוטיבציה הראשונית לקשר חברתי, לעיתים יש מוטיבציה אך יש קושי ליזום את הקשר הראשוני, גם אי הידיעה או חוסר העניין באחר מהווים חסם.

המשימות והאווירה השוררת במהלך פעילויות TEAM UP מאפשרים לצוות לגלות מה המצב החברתי הכללי והאישי של תלמידים מובילים או מתקשים. ולתלמידים ליצור קשרים חברתיים, להתנסות בסיטואציות המדמות התלבטויות מחיי היומיום, "לחשוב בקול" ולהפיק לקחים במידת הצורך.

פעילות TEAM UP מאפשרת לשים את המצב החברתי במרכז העשייה. החוויה נשארת לאורך זמן, והילדים פוגשים את הסיטואציות החברתיות שהם התנסו בהן, יום אחרי יום. גם הפתרונות שהוצעו בפעילות טריים, הם צפים ועולים בקלות, ומאפשרים לילדים להשתמש בהם, ובכך להטמיע אותם ביתר קלות.  

אפשרויות לפעילויות
המותאמות לתלמידים:

1. פעילות למידה חברתית רגשית SEL 

שעה וחצי של התנסות במשימות המדמות סיטואציות חברתיות מחיי היומיום. 

תכנון , ביצוע והפקת לקחים של הקבוצה

אחרי כל משימה.

סיכום וחזרה בתום הפעילות על כל הערכים

החברתיים שלמדנו ותרגלנו במהלך הפעילות.

דרך זו מאפשרת לילדים להבין, להפנים

ולזכור לזמן ארוך את הערכים החברתיים

המאפשרים להם לחשוב על האחר. 

2. פעילות להיכרות ראשונית לשכבות החדשות המגיעות לבית הספר.

כיתות א ביסודי, ז בחטיבת הביניים. הזדמנות ליצור קשרים חברתיים ראשונים, והכרות עם תלמידי הכיתה/השכבה.

בנוסף הפעילות מסייעת לצוות החינוכי לקבל ידע עדכני, בנוסף לזה הניתן מצוות בית הספר ממנו הגיע התלמיד, ניתן ללמוד על כישוריו החברתיים, קשריו עם תלמידים, יכולות חברתיות כמו מנהיגות או ביישנות, יכולת קשב וניתוח נכון של משימות מורכבות, או בעיית קשב וריכוז במשימות הדורשות תכונות אלו. ובכך לחסוך את הצורך לעשות שינויים פרסונליים בין הכיתות בשל חוסר במידע.

%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A8%
%D7%A7%D7%98%D7%9E%D7%95%D7%9F%204_edite

4. סוכני שינוי

פעילות לגיוס סוכני שינוי מקרב השכבות השונות, וליצירת קשרים כלל בית ספרים.

מועצת התלמידים מהווה גורם משמעותי מאוד בבתי ספר רבים, TEAM UP מאפשרת פעילות ברמות קושי שונות בעת ובעונה אחת, ושיתוף פעולה בין תלמידים בעלי יכולת גופנית שונה.

 

פעילות משותפת לנציגי מועצת התלמידים מהשכבות השונות, תיצור יחידה בית ספרית מגובשת הפועלת במשותף למען אותה מטרה.

3. פעילויות לגיבוש
כיתתי או שכבתי


 כיתות רבות מתפקדות כיחידה העובדת בצורה טובה, אך במנותק מהכיתות האחרות בשכבה, פעילות חברתית משותפת מאפשרת ליצור קשרים בין  תלמידים מכיתות שונות.


 כשיש קושי חברתי בכיתה עצמה, פועלת הכיתה כיחידה אחת, חווה סיטואציות בה התלמידים מתקשים, וכך התלמידים לומדים כיצד להתנהג בחברה. כל משימה מחייבת תכנון מוקדם, ביצוע משותף, והפקת לקחים.

ניתן לקיים פעילות בשיתוף ההורים כאשר רוצים לחבר את ההורים לעשייה הבית ספרית.

bottom of page